In mijn dissertatie onderzoek ik hoe het eigentijdse gebruik van het verleden een rol speelt in de vorming van collectieve identiteiten en gemeenschapsculturen. Ik analyseer hoe merkgemeenschappen worden gevormd in de musea van Europese automerken, hoe sciencefictionmusea Star Wars en Jules Verne cultureel legitimeren, en hoe post-communistische musea onderdeel zijn van een cultuur-politieke strijd om de juiste interpretatie van het verleden. Daarvoor hanteer ik een cultuursociologische visie door museumpresentaties als ‘cultural performances’ te benaderen, een aanpak die ik heb ontwikkeld aan de hand van het werk van de Amerikaanse cultuursocioloog Jeffrey Alexander. Klik hier links op de titel om een .pdf-versie van deze publicatie te downloaden.  

In my dissertation I explore the question how the contemporary use of the past takes part in in the formation of collective identities and community cultures. I analyse how European car manufacturers construct brand communities, how science fiction museums legitimize Star Wars and Jules Verne, and how cultural-political struggles about the 'correct' interpretation of the communist past return in Eastern-European museums. For this I use cultural sociology by approaching museums as 'social performances', a theoretical framework based on the work of the American sociologist Jeffrey Alexander. It is written in Dutch, but it has a summary in English at the end. Click on the title to download a .pdf version of this publication. 


Artikelen | Articles

Hoebink. D. (2017). Het Museum als Performance. Een conceptueel model voor onderzoekers, professionals en adviseurs. (Adviesrapport voor intern gebruik). Den Haag en Amersfoort: Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed.

Verdijk, M. & D. Hoebink (2016). Paarden, vrijgezellen en gender. Traditie en vernieuwing in de Boxmeerse Metworstrennen. In: Volkskunde 117 (3). Link.

Hoebink, D., Reijnders, S. and Waysdorf, A. (2014). Exhibiting Fandom. A Museological Perspective. In: Transformative Works and Cultures, 16, June 2014. Link

Hoebink, D. (2011). Globalisation, the Community Museum and the Virtual Community. In: M. Halbertsma, A. van Stipiraan en P. Van Ulzen, The Heritage Theatre: Globalisation and Cultural Heritage, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 133-150. Link

Hoebink, D. (2011). Closereading van “Een monument vol verhalen”. In: Bulletin KNOB 2011-5, pp. 190-195. Link

Hoebink, D. (2011). Discussiestuk: Sciencefictionfans in het historisch museum: Een pleidooi voor de omarming van een post-traditioneel gemeenschapsbegrip. In: Quotidian, Dutch Journal for the Study of Everyday Life. Link