Foto 5 (1).jpg

Nederlands

Ik ben docent cultuurtheorie en –sociologie in het hoger en universitair onderwijs, waaronder de Willem de Kooning Art Academy en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als docent streef ik ernaar om theorie en onderzoek op inzichtelijke wijze in de belevingswereld van de studenten te plaatsen. Mijn onderwijsstijl is verhalend maar interactief. Tijdens bijeenkomsten probeer ik gedachtegangen en gesprekken te starten die (hopelijk) het desbetreffende vak meer laten zijn dan een verzameling studiepunten. 

Daarnaast werk ik als onafhankelijk onderzoeker en ben in die hoedanigheid betrokken bij het project ‘De transformatie van het Nederlands museum 1990-heden’, een samenwerking tussen de TU Delft (Heritage & Architecture) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In mijn onderzoek benader ik musea en andere erfgoedinstellingen als ‘social performances’. Met musea creëren mensen maatschappelijke betekenis door theatrale middelen aan te wenden. De basis voor dit idee legde ik in mijn dissertatie ‘Erfgoed als Schouwspel: over musea als opvoeringen van gemeenschapsculturen’, waarmee ik in 2016 promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

English

I am a lecturer cultural theory/sociology at various institutes of higher education, including the Willem de Kooning Art Academy and the Erasmus University, both in Rotterdam. My goal as a lecturer is to provide insights in complex theories and research practices that students can relate to. My didactic style is narrative but interactive. During meetings I try to set in motion thoughts and discussions that (hopefully) make the course into something more than a bunch of student credits.

Next to that I work as an independent researcher. In that capacity I currently collaborate with the Delft University of Technology and the Cultural Heritage Agency of the Netherlands. Together we investigate the recent history of museum transformations in the Netherlands.

In my research I approach museums and other heritage practices as 'social performances'. Museums and heritage are used to stage collective meanings using theatrical means. This way of thinking was introduced in my dissertation 'The Theater of Heritage', which I defended in 2016 at the Erasmus University Rotterdam.